Twitter   Facebook   Youtube

Bekijk lesrooster »
024 - 642 15 50

Algemene leveringsvoorwaarden Sportclub Go4Fit


Vanaf januari 2011 heeft de brancheorganisatie FitVak i.s.m. de geschillencommissie de branchegerelateerde algemene leveringsvoorwaarden opgesteld. Doordat wij als Sportclub Go4Fit bij FitVak zijn aangesloten en een door LERF Totaal gekeurd rijkserkend sportcentrum zijn, hanteren wij vanaf 1 januari 2011 deze geheel nieuwe leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden kunt u bij de receptie van Go4Fit opvragen, zodat u deze in de lounge rustig kunt doornemen. Deze leveringsvoorwaarden zijn er om zowel u als bezoeker en ons als ondernemer te beschermen. Zij scheppen in bepaalde situaties duidelijkheid voor beide partijen.

Voor ons is het een goed gevoel dat wij ook op dit vlak openheid geven en duidelijk zijn in hetgeen waar wij voor staan. Dit maakt het sporten en ontspannen bij Sportclub Go4Fit voor u speciaal omdat u te allen tijde weet waar u aan toe bent zonder gevaar voor dubbele bodems of verborgen kleine lettertjes.

Heeft u vragen dan kunt u altijd terecht bij de receptie van Sportclub Go4Fit.
Bedankt voor uw aandacht!

Team Go4Fit

 

Algemene Leveringsvoorwaarden

1. Opzeggen van het lidmaatschap dient 4 weken vooraf te geschieden via een opzegformulier verkrijgbaar bij de balie. Zonder schriftelijke afmelding wordt het lidmaatschap niet beëindigd. Telefonische (en e-mail) aan- en afmeldingen worden niet in behandeling genomen. Dit dient schriftelijk te gebeuren.

2. Sportclub Go4Fit behoudt zich het recht voor, de lesgelden éénmalig per jaar aan te passen. (Dit geldt ook voor jaarcontracten). Een lesgeldwijziging zal minimaal een maand voor het ingaan ervan worden aangekondigd d.m.v. publicatie in onze accommodatie.

3. Indien het in te schrijven lid jonger is dan 18 jaar, dient een der ouders te ondertekenen.

4. Sportclub Go4Fit is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect respectievelijk van of aan goederen van de deelnemers. Tevens is zij niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen van deelnemers.

5. Als lid van Sportclub Go4Fit bent u verplicht de clubcard altijd mee te nemen en bij u te dragen binnen ons sportcentrum en op verzoek van een van onze medewerkers te tonen en te overhandigen. Bij verlies of beschadiging van uw clubcard bent u bij uitgifte van een nieuwe clubcard € 7 verschuldigd. Ga dus zorgvuldig om met uw clubcard en voorkom misbruik door derden.

6. De afgesloten (jaar) contracten hebben een vast karakter. Het is niet mogelijk om in deze periode te veranderen van abonnement. Met het ondertekenen van een (jaar)lidmaatschap gaat u akkoord met de volgende verplichtingen en voorwaarden.

7. Niet nakomen van betaling binnen 30 dagen betekent, dat de toegang tot Sportclub Go4Fit wordt geweigerd en tevens zullen er rechtsmaatregelen worden genomen.

8. Bij elke hernieuwde inschrijving na opzegging om wat voor redenen dan ook zijn opnieuw registratiekosten verschuldigd.

9. Bij langdurige ziekte of bij een blessure is het mogelijk, in overleg voor een tijdelijke stopperiode in aanmerking te komen, via een blokkeringsformulier, verkrijgbaar bij de balie. Hierbij geldt een maximum van 3 maanden. Na deze 3 maanden wordt automatisch uw lidmaatschap weer actief. De maanden waarin uw lidmaatschap werd stopgezet worden aan het einde van de looptijd aan uw totale looptijd toegevoegd.

10. Sportclub Go4Fit geeft u de mogelijkheid kostbaarheden op te bergen in lockers in de kleedkamer. Wij zijn niet aansprakelijk voor diefstal en eventueel zoekgeraakte kleding en kostbaarheden binnen onze Sportclub.

11. Roken binnen Sportclub Go4Fit is niet toegestaan en wij  tolereren uiteraard geen doping (gebruik).

12. Het gebruik van consumpties binnen Sportclub Go4Fit is alleen aan de bar toegestaan. Consumpties dienen contant met pin of via de clubcard te worden betaald. U dient dan ook te allen tijde bij het bargebruik de clubcard aan het personeel te overhandigen. Zelf meegebrachte eetwaren zijn niet toegestaan. Het is mogelijk om krediet op een clubcard te zetten en de consumpties daarna d.m.v. krediet te betalen. Dit krediet wordt niet geretourneerd.

13. Aanwijzingen van het aanwezige personeel dienen te worden opgevolgd. Voor eventuele blessures die ontstaan door onoordeelkundig gebruik van de apparatuur bent u zelf verantwoordelijk. Vraag bij twijfel altijd informatie aan onze gediplomeerde medewerkers.

14. Binnenschoenen zijn alleen toegestaan zonder zwarte zolen (m.u.v. aerobic- en fitnessschoeisel). Sportkleding (mouwloze hemdjes zijn niet toegestaan) is verplicht, evenals een extra handdoek (eventueel te huur bij de receptie) tijdens het trainen i.v.m. hygiëne. Sporttas of andere bagage dient opgeborgen te worden in de daarvoor bestemde kluisjes en kan niet worden meegenomen in de fitness- en/of groepszalen.

15. Het is niet toegestaan om (bad)kleding te dragen in de saunacabine. Het is verplicht voor het betreden van de sauna te douchen.

16. Een pet of cap is niet toegestaan in ons centrum. 

17. Gelieve u af te drogen in het natte gedeelte van de kleedkamer.

18. In verband met hygiëne is het niet toegestaan zich te scheren in de kleedkamers.

19. Zonnebankgebruik onder de 18 jaar is niet toegestaan.

20. Drinken kunt u in de trainingsruimten alleen meenemen in een afsluitbare bidon.

21. Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (fitness) advies. Wij kunnen u immers alleen van een (fitness)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Sportclub Go4Fit dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Sportclub Go4Fit zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden verstrekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzakelijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Sportclub Go4Fit uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat Sportclub Go4Fit geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegevens door onder de tekst “ik ga akkoord met verwerken van mijn persoonsgegevens als hiervoor bedoeld”, onder aan dit formulier, uw handtekening te plaatsen.

22. Mobiele telefoon:
Wij verzoeken onze leden om mobiele telefoons uit te zetten binnen Sportclub Go4Fit, zodat iedereen rustig en ontspannen kan trainen. Het is dan ook niet toegestaan om een telefoongesprek te voeren in een van de trainingsruimtes.

23. Feest- en vakantiedagen:
Lessen die vallen op dagen dat Sportclub Go4Fit gesloten is komen te vervallen. Dagen waarop Sportclub Go4Fit gesloten is worden ruim vooraf aangekondigd. Tijdens de vakantieperiode verlopen de lessen volgens een zomerrooster. Voor deze periode zal er geen wijziging zijn in contributiegelden.

24. Openingstijden:
De openingstijden van de accommodatie zijn aangegeven op het lesrooster.

25. Voorwaarden:
Op onze voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing,

 

Fitvak

Lees hier de algemene leveringsvoorwaarden van de Fitvak

Beëindiging of tijdelijke stopzetting van uw lidmaatschap kan alleen schriftelijk of aan de receptie.
Bent u lid?
     

Waar kent u ons van?